BlueTooth Symbol

تاریخچه ‫بلوتوث‬

تاریخچه ‫#‏بلوتوث‬
بلوتوث از نام پادشاه ‫#‏دانمارکی‬ (Harald Blåtand/Bluetooth) ]پادشاه ‫#‏دانمارک‬در قرن دهم میلادی(بین سالهای 940 و 981 میلادی) برگرفته شده. ‫#‏هارالد‬ به خاطر علاقه ی زیادی که به توت آبی! (blåbær) داشت دندانهایش همیشه آبی بود.
به همین دلیل به دندان آبی (Blåtand/‪#‎Bluetooth‬#) مشهور شده بود.
شرکت ‫#‏سوئدی‬ مخترع تکنولوژی ارتباط نزدیک بلوتوث، نام این پادشاه را برای این انتخاب کرد. زیرا او پادشاهی بود که دیپلماسی را از ‫#‏جنگ‬ به سمت ‫#‏گفتگو‬ سوق داد. هارالد در دوره حکومت خود به طور صلح آمیز ، #دانمارک ، ‫#‏سوئد‬ جنوبی و‫#‏نروژ‬ را متحد کرد.
این کار به او شهرت یک ‫#‏پادشاه‬ ماهر در ارتباط و مذاکره را در تاریخ داد. مخترعان تکنولوژی بلوتوث فکر میکردند این نام مناسب برای تکنولوژی آنهاست که به وسایل مختلف اجازه میدهد نوعی گفتگو با هم داشته باشند. Bluetooth یک سیتم رادیویی برای مصارفی با توان پایین در یک برد کوتاه (۱۰ سانتی متر ۱۰ متر و ۱۰۰ متر )که توسط یک میکروچیپ ارزان طراحی شده، می باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.