کمپانی ‫#‏الوند‬ در سال 2012 میلادی با هدف ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری به شماره ثبت 34310726 تاسیس شد و تا به امروز پیروزمندانه در خدمت هموطنان ایرانی و سایر مهاجرین تازه وارد به ‫#‏دانمارک‬ بوده است.
بنیانگذاران شرکت در سال ۲۰۰۴ به دانمارک مهاجرت کردند و از نخستین ایرانیانی بودند که با‫#‏ویزای_کار_و_تحصیل‬ و نه با پناهندگی و الحاق به خانواده به این کشور ‫#‏مهاجرت‬ کردند.

گروه هدف نخست این شرکت تازه واردینی هستند که با ویزای تحصیلی، کار و یا از طریق ‫#‏گرین_کارت‬ به کشور دانمارک #مهاجرت کرده اند.

دیگر گروه هدف الوند، گردشگران فارسی زبانی است که به قصد تفریح، دیدار خانواده یا به منظور شرکت در همایشهای علمی یا جلسات کاری به اسکاندیناوی سفر کرده اند و اکنون قصد دارند تا سفر خود را به یک تور کامل و با کیفیت ارتقا دهند.

هر دو گروه متقاضیان خدمات گردشگری و خدمات فرهنگی این شرکت از پرداخت مالیات ارزش افزوده (moms) معاف هستند.