تور شمال شلند

(0)
from/per person Kr300
  • بناهای تاریخی
  • بازدید گروهی
  • راهنمای فارسی زبان

Description

بازدید از یکی از دو قلعه باشکوه و تاریخی در شمال جزیره شلند:

 

شکسپیر عاشق

بازدید از کاخ/قلعه افسانه ای ”هملت” (شاهزاده دانمارکی شاهکار ویلیام شکسپیر) در شهر زیبای ”Helsingør”

کاخ فردریکسبورگ

یک کاخ زیبای تاریخی در کنار دریاچه ای زیبا و باغی باشکوه در شهر آرام ”Hilerød”.

 


Schedule

Kronborg-Hamlet


Reviews

Leave a review
0 Reviews
  • Position
  • Tourist guide
  • Price
  • Quality